xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ" สั่งสอบข้อเท็จจริง จัดจ้างระบบ CUPPS สุวรรณภูมิ ลั่นถ้ามีทุจริตฟันไม่เลี้ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สุริยะมอบเลขาฯ รับหนังสือ "ศรีสุวรรณ" ร้องเรียน จัดจ้างโครงการบริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง "CUPPS" สุวรรณภูมิ ลั่นถ้ามีทุจริตฟันไม่เลี้ยง

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับคำร้องจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน กรณีขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS)

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทนรับคำร้องจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมให้ตรวจสอบการดำเนินงานทุกโครงการ และขอให้มั่นใจว่าทุกโครงการจะทำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศสูงสุด หากพบว่าโครงการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวมีการกระทำผิดจริง มีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่ง กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่มียกเว้น


กำลังโหลดความคิดเห็น