xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” โต้ข่าวยกเลิก “โครงการแลนด์บริดจ์” ไม่จริง ยันต้องศึกษาทุกมิติ จ่อโรดโชว์ชวนเอกชนลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ” โต้ข่าวยกเลิก “โครงการแลนด์บริดจ์” ไม่จริง ยืนยันเดินหน้าต่อเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน รอสนข.ศึกษาครบทุกมิติอย่างรอบด้าน ชี้มูลค่าสูง เอกชนลงทุน 100% รายละเอียดต้องชัด เพื่อความมั่นใจ เตรียมโรดโชว์ชักชวนเอกชนเพิ่มเติม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวตนสั่งชะลอ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (ชุมพร-ระนอง) หรือที่เรียกกันว่า โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) นั้น ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ โดยไม่เคยมีการสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินงานโครงการตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงแล้วพร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ และเดินหน้าต่อแน่นอน


ทั้งนี้ จากรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งกำหนดแนวทางให้เอกชนลงทุน โดยเป็น โครงการขนาดใหญ่ จึงมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงถึง 1 ล้านล้านบาท ที่ผ่านมามีเอกชนจากประเทศจีนและฝรั่งเศสแสดงความสนใจเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้เงียบไป ซึ่งก็ต้องไปยืนยันกับเอกชนจากจีนและฝรั่งเศสว่าประเทศไทยจะเดินหน้าโครงการต่อไปแน่นอน นอกจากนี้ ตนและผู้บริหารกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปชักชวนเอกชนจากประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม ว่าหากเข้ามาลงทุนโครงการแล้วจะมีผลตอบแทนที่ดีอย่างไร เพื่อให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจเข้ามาลงทุน

ขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ โดยจะมีการปรับปรุงให้มีรายละเอียดมากที่สุด รวมถึงรายละเอียดที่ภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนมีเรื่องอะไรบ้าง อาทิ รัฐรับผิดชอบเรื่องเวนคืนที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้มีความน่าสนใจในการให้เอกชนเข้ามาลงทุน โดยข้อมูลพื้นฐาน จุดที่ตั้งโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากเมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเดินหน้าตามกระบวนการต่อไป


ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมนั้น เป็นไปตามการมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มอบหมายให้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นลำดับแรก เพื่อยกระดับการเดินทางและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน ขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ จะมีการจัดลำดับเป้าหมายในการขับเคลื่อนตามความสำคัญ ยึดหลักผลประโยชน์ประเทศและประชาชนจะได้รับเป็นที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการจะต้องมีการศึกษาและบูรณาการงานร่วมกันอย่างรอบคอบมากที่สุด โครงการไหนที่เป็นประโยชน์ พร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


ด้านนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ และได้มอบหมายให้ สนข. ทำการศึกษาโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบคอบ และรัดกุม เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ในขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและลงทุนโครงการ โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตามแผนการดำเนินงานจะมีการจัดประชุมทดสอบความสนใจและรับฟังความเห็นของภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่มีต่อโครงการฯ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาความเป็นไปในการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป

สำหรับโครงการนี้จะให้เอกชนลงทุน 100% โดยรัฐจะลงทุนเฉพาะค่าเวนคืนเท่านั้น เนื่องจากวงเงินลงทุนมีมูลค่าสูงประมาณ 1 ล้านล้านบาท ที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจประมาณ 2-3 ราย แต่เงียบไป ดังนั้น เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนมีความสนใจในโครงการมากขึ้น กระทรวงฯ จะต้องไปทำ Roadshow เพื่อรับฟังความเห็นจากนักลงทุนต่างในประเทศ ทั้งในจีน ยุโรป อเมริกา และประเทศอื่นๆ


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและดำเนินโครงการของกระทรวงฯ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค และให้ความสำคัญต่อการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและความอุดมสุขของพี่น้องประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น