xs
xsm
sm
md
lg

ซ่อมเสร็จแล้ว! ทช.ฟื้นฟูถนนสาย อย.3049 ลาดบัวหลวง อยุธยา 8.5 กม. เดินทางเชื่อม 3 จังหวัดสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทฟื้นฟูถนนสาย อย.3049 อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 8.5 กม.เสร็จสมบูรณ์ หลังชำรุดจากอุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อม 3 จังหวัด สะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบาย รมว.คมนาคม

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ทช. ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูถนนทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย อย.3049 แยก ทล.340-บ้านตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์และให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ 77.875 ล้านบาท


ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นช่วงๆ ประกอบด้วย การซ่อมสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง/ผิวทาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling, ก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดเสาเข็มพร้อมยกระดับถนนและงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก


โดยโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เชื่อม 3 จังหวัด ระหว่างอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น