xs
xsm
sm
md
lg

อ่วม! ถนน ทล.-ทช.น้ำท่วมสูง เซาะคอสะพานพัง ขอนแก่นหนักสุดรถผ่านไม่ได้ 2 สาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อ่วม! ถนน ทล.-ทช.ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ รวม 7 สายทาง มีน้ำท่วมสูงและน้ำเซาะไหล่ทาง คอสะพานชำรุด สัญจรผ่านไม่ได้ 2 สาย เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข และทอดสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 17 กันยายน 2566
กรมทางหลวง (ทล.) รายงานอัปเดต สถานการณ์น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง ว่า มีถนนถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง คือ ทล.2039 (น้ำพอง-น้ำอ้อม) ช่วง กม.ที่ 4+050 - 4+060 ถูกน้ำกัดเซาะบริเวณไหล่ทาง การจราจรผ่านไม่ได้


ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สะพานที่ 2 ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการทอดสะพานชั่วคราว คาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 18 กันยายน 2566


ด้านกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ และกาฬสินธุ์ จำนวน 6 สายทาง

โดยสัญจรผ่านไม่ได้ จำนวน 1 สายทาง คือ ถนนสาย ขก.4030 แยก ทล.2039 - บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำพอง, เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วง กม.ที่ 0+050 ถึง 0+400) น้ำท่วมสูง 58 เซนติเมตร


รถสามารถสัญจรผ่านได้ 5 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย ชม.3052 แยก ทล.107 - บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 25+150 ถึง 25+300) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย

ถนนสาย ชม.4030 แยก ทล.1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 4+075 ถึง 4+115) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย

ถนนสาย กส.4001 แยก ทล.2291 - บ้านโคกกลาง อำเภอนาคู, เต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+700) น้ำกัดเซาะบริเวณท่อลอด


ถนนสาย กส.4027 แยก ทล.2291 - บ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง, นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+612) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

ถนนสาย กส.4066 แยก ทล.2046 - บ้านนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 2+425 ถึง 2+455) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย


ทช.ได้ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ในส่วนของสายทางที่ได้รับความเสียหาย ทช.ได้นำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146
กำลังโหลดความคิดเห็น