xs
xsm
sm
md
lg

AIT จับมือ BOI เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน หนุน Startup-SMEs ดึงนักลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BOI Science and Technology Park: BOI STP) ภายในพื้นที่ 535 ไร่ ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์การประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในงานนี้เป็นการรวบรวมผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระจากหลายภาคส่วน ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างศูนย์กลางแห่งนวัตกรรม เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอและตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ในหลากหลายด้าน กล่าวคือทางด้านภาษี จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปี (รวมได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 12 ปี) หรือรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ในขณะที่การได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากด้านภาษีประกอบด้วยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยรวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการภายในสถาบันฯ การทำงานร่วมกับคณาจารย์นานาชาติของสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายสาขา รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่า ศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ และการใช้ที่อยู่ของสถาบันฯ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

ศาสตราจารย์คาซูโอะ ยามาโมโตะ (Prof. Kazuo Yamamoto) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศไทยว่าเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และอุตสาหกรรม และกล่าวต่อว่า “ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นเขตอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ (BOI) สถาบันฯ มุ่งมั่นใช้ประโยชน์ชื่อเสียงของสถาบันฯ เป็นประตูสู่การลงทุนให้แก่กลุ่มธุรกิจและกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีนโยบายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี"


คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นเขตอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความมั่นใจว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สามารถใช้ประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญในการผนึกช่องว่างระหว่างความรู้ทางวิชาการและการวิจัยให้เข้ากับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติในด้านการเสริมสร้างแนวคิดและนวัตกรรมต่อไป”


ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในฐานะพันธมิตรอีกแห่งหนึ่งที่เป็นเขตอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยผ่านความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญร่วมกัน สวทช. ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนเอไอที (AIT) พร้อมที่จะร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป


ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Exploring Business Opportunities and Innovation in Thailand.” กล่าวถึงบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในฐานะที่เป็นเขตอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงวิชาการ ผลงานการวิจัย และอุตสาหกรรมที่รองรับนวัตกรรมระดับสูง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และวิสัยทัศน์ของ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้เป็นผลสำเร็จในที่สุด

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้เยี่ยมชมพื้นที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันฯ ที่จัดไว้สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะจัดตั้งบริษัทในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเข้าเยี่ยมชมการโครงการต่าง ๆ ของสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำชั้นนำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเข้าชมสำนักงานของ CSi Bangkok เป็นธุรกิจที่จัดตั้งบริษัทในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ของเอไอทีเป็นแห่งแรก ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทประกอบกิจการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลังจากสถาบันฯ ประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังจะเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญ และยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศไทยอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น