xs
xsm
sm
md
lg

เปิดสัญจรแล้ว! ถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ กว่า 7 กม.ช่วยแก้รถติดในเขตเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทเปิดใช้ถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางกว่า 7 กม. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมือง และส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่ง รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว


สำหรับถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์นั้น เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แต่สำหรับช่วงบริเวณทางแยกจะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น มีเขตทางทั่วไป 30 - 50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนสายทาง


โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจาก ทล.1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดงไปบรรจบกับ ทล.1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับ ทล.102 และ ทล.117 บริเวณห้างเทสโก้โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์) มีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร

สำหรับถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลัก รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงข่ายให้เป็นวงแหวนฝั่งตะวันตกของเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เดินทางไปยังสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีรถไฟ และหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่งในตัวเมืองอุตรดิตถ์ได้อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น