xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ขึ้นทะเบียน “บุกแม่ฮ่องสอน” เป็น GI รายการใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “บุกแม่ฮ่องสอน” มั่นใจช่วยให้สินค้ามีความแตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เผยที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนปีละกว่า 50 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ บุกแม่ฮ่องสอน ของดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยให้สินค้ามีความแตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่น ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

สำหรับบุกแม่ฮ่องสอน เป็นบุกสายพันธุ์บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย หัวบุกมีลักษณะหัวกลมแป้น ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย เมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาล เนื้อในหัวแน่นละเอียดคล้ายเม็ดทราย มีสีขาวอมเหลือง ขาวอมชมพู เหลือง ชมพู ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพื้นที่เพาะปลูกควรเป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง มีฝนสม่ำเสมอ และไม่ควรอยู่ในเขตที่มีลมพัดแรง ปลูกในดินร่วนเหนียวถึงร่วนปนทรายระบายน้ำดี สภาพภูมิอากาศและระดับความสูงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือได้ว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกบุกไข่หรือบุกเนื้อทราย ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของบุก ทำให้บุกแม่ฮ่องสอนมีปริมาณสารกลูโคแมนแนนสูงกว่าพื้นที่อื่น

โดยบุกเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณป่า ชาวบ้านมักนำมาประกอบอาหารและนำมาจำหน่าย เช่น แกงบุกใส่หมู บุกโก้ (ยำบุก) ยำบุกใส่หมูสับ หน่อโก้ใส่บุก (ยำหน่อไม้ใส่บุก) และเส้นบุกทรงเครื่องยูนนาน เป็นต้น ซึ่งบุกเป็นอาหารของชาวชาติพันธุ์และไทใหญ่มานานนับ 100 ปี ต่อมาชาวบ้านหันมาปลูกบุกมากขึ้น โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามแหล่งภูมิศาสตร์ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
กำลังโหลดความคิดเห็น