xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดพื้นที่โรงซ่อมรถดีเซลราง สมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟท.เปิดกิจกรรม TPM Open House พื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้อเลื่อน และความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายชัชวาลย์ กนิษฐายน รองวิศวกรใหญ่ ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TPM Open House เปิดพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้อเลื่อน และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 150 คน ณ โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม TPM Open House เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างการรถไฟฯ ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร (Total Productive Maintenance) TPM ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน การจัดบูทกิจกรรมต่างๆ และเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน/โรงซ่อม ที่เป็นพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้นำระบบ TPM มาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เพื่อพัฒนาโครงข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าและพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาฝ่ายการช่างกล การรถไฟฯ ได้มีการนำระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็นรูปแบบการบำรุงรักษาที่เป็นระเบียบ หรือที่เรียกว่า การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม เข้ามาใช้ภายในโรงซ่อมรถจักรของการรถไฟฯ โดยการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การทาสี ตีเส้นพื้นที่ภายในโรงซ่อม การทำความสะอาด การจัดทำตารางบันทึกอุบัติการณ์ การสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การสำรวจเครื่องจักรและพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย การติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องป้องกันที่ตัวเครื่องจักรอุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรและงานก่อนส่งมอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลเครื่องจักรและล้อเลื่อน ตลอดจนสามารถยืดอายุการใช้งานไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนถึงช่วงเวลาที่กำหนด


“ที่สำคัญ การนำระบบ TPM มาใช้งาน ได้สนับสนุนภารกิจฝ่ายการช่างกลให้สามารถปฏิบัติงาน และสร้างมาตรฐานการซ่อมและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้มีสภาพสมบูรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน การขับเคลื่อนและการกู้ภัยเหตุอันตรายที่เกิดจากการเดินรถ ทั้งในส่วนของงานซ่อมบำรุงรถจักร รถโดยสาร รถดีเซลราง และรถสินค้า สามารถซ่อมรถจักร และล้อเลื่อนต่างๆ มาให้บริการ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถนำส่งผู้โดยสารเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ตรงเวลา”


ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้มีการจัดกิจกรรม TPM Open House ที่โรงงาน/โรงซ่อมต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2561-ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประกอบด้วย 1. โรงงานอุตรดิตถ์ 2. โรงรถจักรอุตรดิตถ์ 3. โรงรถจักรหาดใหญ่ 4. โรงรถจักรนครราชสีมา 5. โรงงานนครราชสีมา 6. โรงรถจักรทุ่งสง 7. โรงงานทุ่งสง 8. โรงรถจักรลำปาง 9. โรงรถพ่วงแก่งคอย 10. โรงรถพ่วงชุมพร 11. โรงรถพ่วงปากน้ำโพ และหลังจากนี้การรถไฟฯ จะขยายการทำ TPM ในโรงงาน/โรงซ่อมต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกแห่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลเครื่องจักรและล้อเลื่อน ตลอดจนสามารถยืดอายุการใช้งานไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนถึงช่วงเวลาที่กำหนด และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ให้แก่ประชาชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น