xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ โชว์ผลงานปั้นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกว่า 1,000 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน From 1,000 to Super Smart Trader Online โชว์ความสำเร็จสร้างนักการค้าออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ เผยปั้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์กว่า 1,000 คน จนได้สุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Super Smart Trader Online 5 ราย เผยจะช่วยต่อยอดธุรกิจทุกทาง ทั้งได้ดูงาน Lazada แพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ระดับโลก ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้ร้านดังไปไกล รวมถึงช่วยวางแผนธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมแถลงความสำเร็จ From 1,000 to Super Smart Trader Online ณ C-ASEAN Ratchada อาคาร CW Tower ว่า กิจกรรม Young Smart Trader Online ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงอย่างดี มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1,515 ราย จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี 4 กิจกรรมหลักที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในแต่ละกิจกรรมเพื่อคัดกรองหาสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพตัวจริง ได้แก่ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,086 ราย 2. กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 3. กิจกรรม Matching Week จับคู่สินค้าที่มีศักยภาพเพื่อทดลองขายจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมจำนวน 302 ราย และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 90 ราย และ 4. กิจกรรม Online Campaign & Marketing Support ช่วยกระตุ้นยอดขาย จัดโปรโมชัน พร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลดราคาสินค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Super Smart Trader Online ทั้งสิ้น 5 ราย เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Lazada แพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ระดับโลก และกรมยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media เพื่อสร้างการรับรู้ให้ร้านค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยที่ผ่านมามีผู้พบเห็น (Impression) กว่า 15 ล้านครั้ง อีกทั้งยังมีพันธมิตรอย่างบริษัท Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่จะมาช่วยในการวางแผนธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย เรียกได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยบนโลกธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

“กิจกรรม Young Smart Trader Online ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นก้าวแรกสู่การค้าขายออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจ แต่จะพัฒนาศักยภาพและปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อเติบโตได้ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ที่ Facebook: DBD e-Commerce” นายทศพลกล่าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเน้นการส่งเสริมภาคธุรกิจให้พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมปรับตัวเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ จึงได้จัด “กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ” (Young Smart Trader Online) ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการมีทักษะจำเป็น โดยเฉพาะในด้าน e-Commerce และก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพได้ อีกทั้งยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักการค้าออนไลน์กับสินค้าที่มีศักยภาพซึ่งผู้ประกอบการไทยจำนวนมากอาจเก่งผลิต แต่ไม่เก่งขาย

โดยกิจกรรมนี้จะช่วยเชื่อมโยงทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อช่วยกันขายสินค้าและสร้างรายได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยกรมจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในมิติต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม การประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace ชั้นนำที่เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพการสนับสนุนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับมือใหม่จนถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมทั้งสนับสนุนการกระตุ้นยอดขายผ่านแคมเปญด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น