xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เป็นเจ้าภาพจัดประชุม FTA ไทย-เอฟตา รอบ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” เผยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) รอบ 6 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 12-15 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า ที่กำกับดูแลในภาพรวม และการประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ ติดตามความคืบหน้าในภาพรวม ตั้งเป้าสรุปผลกลางปี 2567

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 6 กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย. 2566 ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า ซึ่งมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย กับนายมาร์คัส สลาเกนฮอฟ เอกอัครราชทูตผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส ด้านความตกลงการค้าและหัวหน้าฝ่ายการค้าโลก ภายใต้คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจต่างประเทศ หัวหน้าทีมฝ่ายเอฟตา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการเจรจาในภาพรวม และการประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง

ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการติดตามผลการเจรจาในภาพรวม และในแต่ละกลุ่มย่อยมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งครั้งนี้จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพียง 9 คณะ เพราะผู้เชี่ยวชาญของคณะย่อยอีก 2 คณะ คือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ จึงได้นัดประชุมใหม่ในช่วงต้นเดือน ต.ค. 2566 โดยทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในกลางปี 2567

สำหรับกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 คณะ ประกอบด้วย 1.การค้าสินค้า 2.มาตรการเยียวยาทางการค้า 3.มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 4.การค้าบริการ 5.การลงทุน 6.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 7.ทรัพย์สินทางปัญญา 8.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 9.ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย และข้อบทเชิงสถาบัน การระงับข้อพิพาท 10.ความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ และ 11.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เอฟตา ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยในปี 2565 เอฟตาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไทย และในช่วง 7 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับเอฟตามีมูลค่า 5,337.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปเอฟตามูลค่า 2,504.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอฟตามูลค่า 2,832.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเอฟตา เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กำลังโหลดความคิดเห็น