xs
xsm
sm
md
lg

10 หุ้นรับเหมาทรงดี รับ "รัฐบาลเศรษฐา" ราคาย้อนหลัง 1 เดือน พุ่งแรงยกแผง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์ที่ระบุว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่ "เศรษฐา ทวีสิน" แล้วธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะฟื้นตัวโดดเด่น เนื่องจากจะมีงานโครงการขนาดใหญ่ออกมาจำนวนมากหลังจากรัฐบาลใหม่เริ่มทำงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้ธุรกิจนี้อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ที่เมื่อเทียบย้อนหลัง 1เดือน ราคามีการปรับตัวขึ้นแทบทุกหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1.บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +21.74%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ +5.66% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 3.36 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.15 / 2.30 บาท , ค่าP/E 63.62 เท่า,มาร์เกตแคป 3,632.21ล้านบาท, งบ6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ อยู่ที่ 37.01 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ อยู่ที่ 21.13 ล้านบาท
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลักทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ,นาง ถนอมศรี สุดโต ถือหุ้นใหญ่สุด 23.05%

2.บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +18.37% ,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ 0.00% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 0.58 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 0.89 / 0.42 บาท , ค่า P/E N/A เท่า,มาร์เกตแคป 1,499.58 ล้านบาท, งบ 6 เดือน/2566 ขาดทุนสุทธิ -340.80 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ 97.81 ล้านบาท
 
ธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก นาย พลพัฒ กรรณสูต ถือหุ้นใหญ่สุด 10.25%

3.บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +18.02% ,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ +3.97% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 2.62 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 3.72 / 2.02 บาท , ค่าP/E 33.32 เท่า,มาร์เกตแคป1,834.00 ล้านบาท, อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 0.76%, งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 61.21 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ 70.65 ล้านบาท
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยหลักจะเป็นโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด64.29%,GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ถือ 2.86% และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือ 0.96%

4.บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่+13.24% ,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -1.28% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 1.54 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 2.28 / 1.23 บาท , ค่าP/E N/Aเท่า,มาร์เกตแคป 8,131.00 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 423.80 ล้านบาท งบ6 เดือน/2565 ขาดทุนสุทธิ -1,603.78 ล้านบาท
 
ธุรกิจเป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนาย เปรมชัย กรรณสูต ถือหุ้นใหญ่สุด11.90%

5.บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +12.34% ,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ +0.58% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 1.73 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 1.95 / 1.42 บาท , ค่าP/E N/Aเท่า,มาร์เกตแคป 2,752.36 ล้านบาท,อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี %, งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 32.36 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 ขาดทุนสุทธิ -255.31 ล้านบาท
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ นาย จิรโมท พหูสูตร ถือหุ้นใหญ่สุด13.04%

6.บมจ.ซีฟโก้ (SEAFCO) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +11.46% ,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ +2.34% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 3.50 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 4.10 / 2.90 บาท , ค่าP/E6 2.02 เท่า,มาร์เกตแคป 2,588.98 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 71.08 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 ขาดทุนสุทธิ -100.16 ล้านบาท

ธุรกิจผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 7.74%

7.บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +9.35% ,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ 0.00% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 11.70 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 14.90 / 8.00 บาท , ค่าP/E 22.96เท่า,มาร์เกตแคป 17,843.75 ล้านบาท,อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.56%, งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 324.63 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ 404.87 ล้านบาท
 
ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด15.35 %และ นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล( น้องชาย'อนุทิน ชาญวีรกูล' รมว.มหาดไทย) ถือ 1.67%

8.บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +9.02% ,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ +3.10% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 6.65 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 11.60 / 5.80 บาท , ค่า P/E 27.30 เท่า,มาร์เกตแคป 2,060.70 ล้านบาท,อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 3.01%, งบ 6 เดือน/2566 ขาดทุนสุทธิ -71.26 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 ขาดทุนสุทธิ -99.37 ล้านบาท

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ขอบเขตการให้บริการของบริษัทคลอบคลุมถึงงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานจัดหาวัตถุดิบ บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด46.89 %

9.บมจ.ช.การช่าง (CK) อัตราผลตอบแทนราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +4.63% ,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -1.74% , ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 22.60 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 24.80 / 17.80 บาท , ค่าP/E 27.60 เท่า,มาร์เกตแคป 38,282.07 ล้านบาท, อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.09%, งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ 703.63 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ 420.97 ล้านบาท

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนซอร์เตียม (Consortium)บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 14.26%

10.บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) ราคาช่วง1เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ +0.51%, ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -4.39%% ,ราคา ณ 8 ก.ย. 66 ปิด 3.92 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.70 / 3.18 บาท , ค่าP/E 64.83 เท่า,มาร์เกตแคป 6,369.34 ล้านบาท,อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 0.00%, งบ 6 เดือน/2566 กำไรสุทธิ อยู่ที่ 97.10 ล้านบาท งบ 6 เดือน/2565 กำไรสุทธิ อยู่ที่ -144.46 ล้านบาท

ธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โรงงานสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) ถือหุ้นใหญ่สุด 10.13% และนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (พ่ออนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย) ถือ 3.50%

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาว่า ในระยะยาว หุ้นรับเหมาก่อสร้างเหล่านี้จะมีปัจจัยบวกอื่นมาทำให้ขยับอัตราผลตอบแทนจากราคาเพิ่มขึ้นมากอีกสักเท่าไร?
กำลังโหลดความคิดเห็น