xs
xsm
sm
md
lg

"สุวรรณภูมิ"ทดลองระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดอาคาร SAT-1 วันที่ 28 ก.ย.66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"สุวรรณภูมิ"ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบ Soft Opening วันที่ 28 ก.ย. 66 จำลองผู้โดยสารและทดสอบ 7 ระบบหลัก ตั้งแต่ตรวจบัตรโดยสาร ขนสัมภาระ ระบบ APM โดยจะทดสอบรวม 3 วัน เพื่อความมั่นใจ

วันที่ 8 ก.ย. 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.(AOT) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานราชการ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full - Scale Trial Operations) โดยจะร่วมมือการทดสอบ รวม 3 วัน คือในวันที่ 8, 12 และ 20 ก.ย. 2566 เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการจริงในวันที่ 28 ก.ย. 2566


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566 เป็นครั้งแรก โดยมีผู้โดยสารสมมุติจำนวน 180 คน พร้อมสัมภาระเดินทาง เพื่อทดสอบการปฏิบัติการทั้งระบบระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคาร SAT-1 ซึ่งวันนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ในการทดลองปฏิบัติการฯ


นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากนายสถานีสายการบินต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมุติ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (BKK AOC) และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) เป็นต้น


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร กล่าวว่า การทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT- 1 ในครั้งนี้เป็นการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Aircraft) ผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้ง ขาเข้า – ขาออก (Passengers) และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) กระบวนการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระ (Baggage) และการขนถ่ายสินค้า (Cargo) โดยเน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่างๆ ของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ซึ่งกำหนดการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ก.ย. 2566 โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) เข้าร่วมการทดลองฯ และครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 23.00 น. เป็นการทดลองฯ เฉพาะกระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้าร่วมฯ


สำหรับภาพรวมการทดลองปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ได้ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะนำข้อขัดข้องต่างๆ ในแต่ละกระบวนการมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 ก.ย. 2566 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น