xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”เตือนผู้ส่งออก รับมือกฎระเบียบใหม่อียู คุมเข้มความปลอดภัยของเล่นเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าต่างประเทศเผยคณะกรรมาธิการยุโรป ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก ที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรป (อียู) ใหม่ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน พร้อมกำหนดให้แสดงหนังสือเดินทางดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่แสดงข้อมูลการผลิต การขาย ใช้งาน สารเคมีต้องห้าม การรีไซเคิล ซ่อมแซม จนหมดอายุใช้งาน เตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออก เตรียมรับมือ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอปรับปรุงกฎระเบียบ Directive 2009/48/EC ว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของเล่นเด็กให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน ครอบคลุมการปรับปรุงบัญชีและฐานข้อมูลสารเคมี ระบบประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ตลอดจนปรับค่าสารเคมีอันตรายสูงสุดในของเล่นเด็กให้ครอบคลุมสำหรับเด็กทุกวัย เพื่อให้มั่นใจว่าของเล่นเด็กที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรป (อียู) มีความปลอดภัยที่สุดในโลก ปราศจากส่วนผสมของสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาทหรือเป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะ

ทั้งนี้ อียูยังกำหนดให้ของเล่นเด็กทั้งหมด จะต้องมีหนังสือเดินทางดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ (Digital Product Passport) เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิต การขาย การใช้งาน สารเคมีต้องห้ามตามกฎระเบียบใหม่ตลอดจนข้อมูลช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิล การซ่อมแซม การเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน และเสนอให้กฎหมายมีผลใช้บังคับในทุกประเทศสมาชิกเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งอียู

ปัจจุบัน ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของเล่นเด็กไปยังอียู ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของเล่นเด็ก เช่น การออกแบบและผลิตของเล่นเด็กให้มีความปลอดภัย การแสดงคำเตือนที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายปรากฏบนของเล่นเด็ก การแสดงเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย CE Mark ตามมาตรฐานอียู การจัดทำและจัดเก็บเอกสารทางเทคนิคของสารเคมีตลอดจนข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าของเล่นเด็กตลอดระยะเวลา 10 ปี การปราศจากส่วนผสมของสารเคมีต้องห้าม เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ และการตรวจประเมินความปลอดภัยของเล่นเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN-71 (EN = European Norm) Safety of Toys เป็นต้น และต้องผ่านการตรวจและรับรองมาตรฐาน EN-71 โดยสามารถขอตรวจสอบ กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และสามารถขอรับใบอนุญาต มอก. ได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไทย การผลิตและจำหน่ายสินค้าของเล่นเด็กจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับและได้อ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 8124-1 : 2018 ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าของเล่นเด็กที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ของเล่นเด็กจึงเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพสูงที่มีแนวโน้มเติบโต เห็นได้จากสถิติการส่งออกสินค้าของเล่นเด็กของไทย ในปี 2565 พบว่า ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นเด็ก (พิกัดศุลกากร 9503 9504 และ 9505) มีมูลค่ารวม 11,713.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.67% สำหรับช่วงครึ่งปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออกรวม 5,019.81 ล้านบาท และเฉพาะการส่งออกสินค้ารถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด (พิกัดศุลกากร 9503) ช่วงครึ่งปี 2566 มีมูลค่าส่งออก 4,193.14 ล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น