xs
xsm
sm
md
lg

บีจี ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางอากาศ ซึ่งกลายเป็นสิ่งคุกคามสุขภาพทั้งแบบฉับพลันและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ภายใต้โครงการ Helping Hands for Thai นำโดย นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร พร้อมตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ศูนย์ดูแลเด็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดเชียงราย ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงพยาบาลท่าวังผา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
กำลังโหลดความคิดเห็น