xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.จัดอบรม "สร้างทัศนคติ ต่อต้านทุจริต"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สบพ.จัดฝึกอบรมหัวข้อ “เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการต่อต้านทุจริต มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน”

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหัวข้อ “เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการต่อต้านทุจริต มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สบพ.เข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยวิทยากร นายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของพนักงานในการทำงานต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยแผนกสำนักงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom meeting และ onsite ณ สบพ. กรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น