xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติก ณ อาคารจอดรถ "สีม่วง-สีน้ำเงิน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟม.ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติก จำนวน 2 จุด ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re-Life Recycle)

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนางชุตินาถ กาญจนกุล รองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา ได้ร่วมกันเปิดจุดรับขยะพลาสติกเพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re-Life Recycle) ของมูลนิธิกระจกเงา บริเวณอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สถานีลาดพร้าว โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการคัดแยกขยะโดยคนชราหรือคนไร้บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนชราและคนไร้บ้าน

นอกจากนี้ รฟม.ยังจัดให้มีจุดรับบริจาคอีก 1 จุด ณ บริเวณอาคารจรแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) สถานีแยกนนทบุรี 1 ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร และประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะพลาสติกมาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม.ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0-2716-4044 “รฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
กำลังโหลดความคิดเห็น