xs
xsm
sm
md
lg

อีอีซีมั่นใจ รฟท.ส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบินครบภายใน ต.ค. 66 พร้อมออก NTP เริ่มก่อสร้างปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อีอีซีมั่นใจไฮสปีด 3 สนามบินเริ่มสร้างในปีนี้ เผย รฟท.ทยอยส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาแล้ว ส่วนช่วงพญาไท-บางซื่อเร่งรื้อย้ายท่อน้ำมัน คาดส่งมอบใน ต.ค. 66 พร้อมพัฒนาพื้นที่มักกะสันหลัง ครม.ไฟเขียวปรับพื้นที่เก็บน้ำแทนบึงเสือดำ

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของอีอีซี ว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้เอกชนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่วนแรกได้ส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา เรียบร้อยแล้ว ส่วนช่วงพญาไท-บางซื่อ ปัจจุบันอยู่ในช่วงรื้อย้ายท่อน้ำมัน ซึ่งคาดว่าพื้นที่โครงการฯ พร้อมส่งมอบให้เอกชนครบทั้งหมดภายในเดือน ต.ค. 2567 และคาดว่าจะสามารถแจ้งให้เอกชนเริ่มการก่อสร้าง (Notice to Proceed : NTP) ภายในปี 2566 เช่นกัน ส่วนการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 และปัญหาความขัดแย้งในประเทศรัสเซีย ยูเครน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหา และมีความคืบหน้าเป็นลำดับ


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำ ในพื้นที่มักกะสันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และ ครม.ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จากเดิม 12,800 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นอีก 17,250 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 30,050 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากมติ ครม. ดังกล่าวจะช่วยแสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


การดำเนินการปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรดังกล่าว บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำของบึงข้างโรงพยาบาล ระบบระบายน้ำเพิ่มเติมการขุดลอกคลอง และการก่อสร้างแนวคลองระบายน้ำใหม่เชื่อมบึงมักกะสันความยาวประมาณ 250 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ในพื้นที่ฯ มีปริมาตรกักเก็บน้ำมากขึ้น และระบบระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น