xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ขานรับ "บิทคับ ออนไลน์" แก้ไขคุณสมบัติส่วน adminTransfer เหรียญ Bitkub แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การพิจารณาการแก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer* เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการให้ Bitkub ตามมติในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้แก้ไขและชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาการแก้ไขและเห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า Bitkub ได้แก้ไขตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

อ่านข่าวประกอบย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม >>> 'บิทคับ' ดื้อแพ่ง! เมินคำสั่ง ก.ล.ต. ไม่แก้คุณสมบัติอวยเหรียญตัวเองเวอร์ อ้าง "KUB" ได้มาตรฐานตั้งแต่แรก

อ่านเพิ่มเติม >>> ก.ล.ต. ขีดเส้นตาย Bitkub แก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรดให้เสร็จ ภายใน 4 ส.ค.นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น