xs
xsm
sm
md
lg

เที่ยวบินไทย-จีนพุ่ง 98% บวท.เผย 7 เดือนมีกว่า 1.2 หมื่นไฟลต์ คาดถึง ก.ย. 66 รวม 4.6 หมื่นไฟลต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บวท.เผยเที่ยวบินระหว่างไทย-จีนพุ่งช่วง 7 เดือน (ต.ค. 65-เม.ย. 66 มี 12,805 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 98% จากปีก่อน หลังจีนเปิดประเทศ คาดถึง ก.ย. 66 มีรวม 46,175 เที่ยวบิน เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพบริการจราจรทางอากาศ  

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-จีน รวม 12,805 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 98 ซึ่งการที่จีนมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ทำให้สายการบินจากประเทศจีนมีความต้องการเปิดทำการบินและเพิ่มความถี่ในการบินมากขึ้น


โดยเดือนมกราคมที่ผ่านมามีเที่ยวบินจีน 1,063 เที่ยวบิน กุมภาพันธ์ 1,749 เที่ยวบิน มีนาคม 3,082 เที่ยวบิน เมษายน 4,240 เที่ยวบิน และคาดการณ์ว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเที่ยวบินจีน 5,330 เที่ยวบิน เดือนมิถุนายน 6,090 เที่ยวบิน เดือนกรกฎาคม 7,150 เที่ยวบิน เดือนสิงหาคม 7,460 เที่ยวบิน และเดือนกันยายน 7,340 เที่ยวบิน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีเที่ยวบินจีนรวม 46,175 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ปริมาณเที่ยวบินจีนที่คาดการณ์ไว้นี้ยังคงน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 66


ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินจีนที่จะเพิ่มขึ้น โดยได้เข้าร่วมในคณะกรรมการจัดสรรตารางการบิน หรือ Slot Allocation ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรตารางการบินให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ เตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการให้บริการจราจรทางอากาศ และแนวทางการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ มีความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของจีน Air Traffic Management Bureau, Civil Aviation Administration of China โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เที่ยวบินจีนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น