xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์ จับมือ ทันตะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้สถานที่แรกที่ทางโครงการเลือกมาออกหน่วยฯ คือ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อขยายขอบเขตกลุ่มผู้ได้รับการรักษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้พิการทางสายตา เป็นการต่อยอดโครงการฯ จากจุดเริ่มต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

รศ.ร.อ.หญิง.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทางคณะทันตะ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมของผู้พิการทางสายตา จึงได้มีโครงการที่ออกมาทำการรักษาฟันให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนสอนคนตาบอดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และในการสนับสนุนของกัลฟ์ ทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ได้ส่งต่อโอกาสไปถึงผู้พิการทางสายตาคนอื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งผู้ใหญ่ และคนในต่างชุมชน ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่มีคุณภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กล่าวว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาทั่วไป เพื่อเป็นพื้นที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆ และเมื่อทางโรงเรียนทราบว่าทางโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ที่เกิดจากความร่วมมือของ กัลฟ์ และคณะทันตะ จุฬาฯ จะมาออกหน่วยที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคมคนตาบอด และเครือข่ายต่างๆ เพื่อมอบโอกาสในครั้งนี้ไปยังผู้พิการทางสายตาทั่วไปให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียมด้วย

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอกซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150-200 คน/วัน นอกจากนี้ยังมีพนักงานกัลฟ์เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียน และช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในปีนี้จะมีการออกหน่วยอีก 3 ครั้ง สามารถติดตามข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/
กำลังโหลดความคิดเห็น