xs
xsm
sm
md
lg

เต็มทุกที่นั่ง! รฟท.เพิ่มรถเสริมพิเศษ 10 ขบวน "เหนือ-อีสาน" พร้อมพ่วงตู้ 222 ขบวนเต็มความจุ รองรับ 1 แสนคน/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รถไฟเพิ่มรถเสริมพิเศษ 10 ขบวน สายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมพ่วงตู้โดยสารในขบวนรถประจำ 222 ขบวน เต็มกำลังหน่วยลากจูง รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงสุด 1 แสนคนต่อวัน เริ่มขายตั๋ว 24 มี.ค.นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ทำให้คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้สั่งการให้จัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน พร้อมกับเพิ่มการให้บริการขบวนรถเสริมพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 10 ขบวน เพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทาง หลังจากตั๋วโดยสารขบวนรถประจำได้ถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน


ทั้งนี้ การเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษไป-กลับ 10 ขบวน ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ 5 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มวันละ 8,000 คน แบ่งเป็นเที่ยวไป วันที่ 11-12 เมษายน 2566 จำนวน 5 ขบวน และเที่ยวกลับวันที่ 16-17 เมษายน 2566 จำนวน 5 ขบวน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผ่านระบบ D-Ticket หรือจองผ่านสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เที่ยวไป
วันที่ 11 เมษายน 2566 จำนวน 1 ขบวน
1. ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.
วันที่ 12 เมษายน 2566 จำนวน 4 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 08.10 น.
2. ขบวนรถที่ 955 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ศิลาอาสน์ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.50 น. ถึงเวลา 07.00 น.
3. ขบวนรถที่ 967 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุดรธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.40 น.
4. ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

เที่ยวกลับ
วันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 2 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น.
2. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.
วันที่ 17 เมษายน 2566 จำนวน 3 ขบวน
1. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.
2. ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น.
3. ขบวนรถที่ 936 อุดรธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.50 น.


ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ขอแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยว จำนวน 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 909/910 กรุงเทพฯ-น้ำตก-กรุงเทพฯ และขบวนที่ 911/912 กรุงเทพฯ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพฯ ในวันที่ 13-17 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อนำรถพ่วงมาหมุนเวียนใช้งานกับขบวนรถพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้มีการพ่วงตู้โดยสารในขบวนรถประจำ 222 ขบวน ให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง พร้อมกับเร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสารเพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2566 การรถไฟฯ จะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน เพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถ และมาตรการดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่ การตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น