xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ผิดหวัง กกพ.เคาะค่าไฟขยับครัวเรือน มองรัฐทำให้ต่ำกว่า 4.77 บาท/หน่วยได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ส.อ.ท.” ผิดหวังหลัง “กกพ.” เคาะค่าไฟเฉลี่ยอัตราเดียวที่ 4.77 บาทต่อหน่วยทำให้ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยขยับ 5 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งที่มองว่าหากรัฐดำเนินการในหลายๆ ด้านค่าไฟควรจะลดต่ำมากกว่านี้ท่ามกลาง ศก.ถดถอย

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ล่าสุดได้พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยโดยเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอัตรานี้เท่ากับไม่ได้ช่วยภาคครัวเรือนเลยโดยครัวเรือนจ่ายแพงขึ้นอีกราว 5 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งๆ ที่ค่าไฟรอบนี้ทิศทางพลังงานของโลกได้ลดลงตามความเป็นจริงจึงสมควรปรับสมมติฐานราคาให้เป็นบวกต่อผู้บริโภคมากขึ้น โดยงวดดังกล่าวที่ลดลงเป็นจากปัจจัยภายนอกทั้งค่าเงิน และราคาพลังงานโลกแต่ในเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขและหาทางเลือกอื่น

“ที่ผ่านมาไม่มีการตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย (ก.พลังงาน ร่วมกับ กกพ. และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)) ตามที่หารือเมื่อปลายเดือนมกราคม รัฐยังคงปล่อยให้การแก้ไขเป็นไปภายใต้กลไกเดิม คือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้ลดราคาลงมาและใช้ราคาเดียวทั้งครัวเรือนและธุรกิจ ส่วน กกพ.ก็ใช้สมมติฐานค่าพลังงานที่ Conservative ในการทำค่าไฟฟ้างวดนี้ อีกทั้งการที่ยังมุ่งคืนหนี้ กฟผ. แบบเร่งรัดเกินไป ทั้งๆ ที่เป็นภาวะช่วงราคาพลังงานขาลงควรมีทางออกเรื่องหนี้กฟผ.ให้ดีกว่านี้ โดยภาครัฐสามารถทำให้ราคา Ft ต่ำกว่านี้ทั้งครัวเรือนและธุรกิจเพื่อลดภาระของประชาชนและภาวะการแข่งขันของภาคธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจโลกถดถอย” นายอิศเรศกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น