xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึกทันตะ จุฬาฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรม-เทคโนโลยีด้านทันตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุชั้นสูงและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการแพทย์ทางไกลในด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือนี้ครอบคลุมการพัฒนาการบริการและการรักษาทางทันตกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการวินิจฉัยโรค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุชั้นสูง (Advanced Material) โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) ของ ปตท. ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคทางทันตกรรมได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางทันตกรรม ให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น