xs
xsm
sm
md
lg

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมถกนัดแรก มุ่งฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาค การค้าดิจิทัลและความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมประชุมนัดแรก 20-22 มี.ค.นี้ หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดันในปีนี้ ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน ติดตามการอัปเกรดความตกลง ATIGA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุน RCEP และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมหาแนวทางการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 2566 ณ เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกในวาระการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันในปีนี้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียเตรียมเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “ความสำคัญของอาเซียน : ศูนย์กลางการเจริญเติบโต” (ASEAN Matters : Epicentrum of Growth) ซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียน ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการมุ่งสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมจะติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียนในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและการดำเนินการตามความตกลง RCEP การจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน และการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดจะหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อพิจารณาโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนของอาเซียน

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,890.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.7% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,890.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.6% และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 52,999.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.9% สำหรับตลาดส่งออกและนำเข้าสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
กำลังโหลดความคิดเห็น