xs
xsm
sm
md
lg

สุวรรณภูมิลงโทษหนัก! แท็กซี่โกงไม่กดมิเตอร์นักท่องเที่ยวไต้หวัน ถอนสิทธิ์ห้ามวิ่งรับผู้โดยสารอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุวรรณภูมิ” ลงโทษหนัก รถแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ และปลอมแปลงเอกสารค่าโดยสาร นักท่องเที่ยวไต้หวัน ถอนสิทธิ์ให้บริการในสนามบินทันที และแจ้ง ขบ.ลงโทษด้วย แจงเก็บค่า Surcharge 50 บาทให้ผู้ขับขี่โดยตรงไม่ใช่รายได้ของสนามบิน

จากกรณีที่มีสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดนเรียกเก็บอัตราค่าบริการในราคาเหมาจ่ายและอ้างว่าอัตราค่าบริการดังกล่าว
ทางท่าอากาศยานเป็นผู้ให้เรียกเก็บจากผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการนำเสนอภาพอัตราค่าโดยสารในราคาเหมาจ่ายตามระยะทางโดยใส่โลโก้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำกับในใบแสดงราคาด้วยนั้น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เรียกผู้ขับขี่แท็กซี่ดังกล่าวมาสอบสวนและตรวจสอบตามหลักฐาน คำให้การของผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุด โดยการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่รายนี้ไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ส่งข้อมูลการกระทำความผิดให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่คนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการกระทำของผู้ขับขี่รถแท็กซี่รายนี้นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสนามบินแล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

สำหรับกรณีที่บางสำนักข่าวได้นำเสนอข้อมูลว่าค่า Surcharge จำนวน 50 บาท เป็นเงินในส่วนที่เป็นรายได้ของท่าอากาศยานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ค่า Surcharge จะจ่ายให้ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนกับสนามบินเท่านั้น โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเพียงผู้สนับสนุนการให้บริการรถแท็กซี่ที่เข้ามาให้บริการ ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยที่ไม่ได้มีรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมาตรการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหากรณีรถแท็กซี่ไม่เปิดเมิเตอร์หรือเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนด โดย ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสาร ณ บริเวณช่องจอดรถแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรถแท็กซี่ทุกคันที่รับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วจะต้องทำการเปิดมิเตอร์ในการให้บริการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่คิดเหมาค่าโดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-0360 หรือศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 หรือทาง E-mail: suvarnab_suggestion@airportthai.co.th และโปรดเก็บสลิปตั๋วโดยสารไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามและตรวจสอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น