xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึก OR-โตโยต้า ทูโช รีไซเคิลถัง LPG ภายใต้หลัก ศก.หมุนเวียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือ OR และโตโยต้า ทูโช รีไซเคิลถังแอลพีจีที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อกลับมาใช้อีกครั้ง ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี นายกำพล แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ Mr. Shigeki Maeda, President บริษัท  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนาม วันนี้ (17 มีนาคม)


เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำถังบรรจุ LPG ที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือมีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงของเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LPG ไปดำเนินการแปรสภาพและนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างครบวงจรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2050 ของกลุ่ม ปตท.ทพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น