xs
xsm
sm
md
lg

“กรมราง” หารือ ESCAP ตั้งเป้าหนุนใช้ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ ลดคาร์บอนในขนส่งระบบราง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)
กรมรางหารือ ESCAP เผยแนวทางสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ ตั้งเป้าลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2566 นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เพื่อหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย

นายอธิภูกล่าวว่า การหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับการลดคาร์บอนในระบบรางของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญที่จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งทางรางในประเทศไทย


การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ESCAP เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งมั่นที่จะลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) ของรูปแบบการขนส่งทางราง

โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่และพลังงานเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนในการขยายโครงข่ายระบบรางให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มากขึ้น พร้อมไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินรถการซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง


ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานในอนาคตที่ยั่งยืนของระบบรางในประเทศไทยโดย Mr. Marcelo Blumenfeld ผู้เชี่ยวชาญจาก Center for Railway Research and Education University of Birmingham
กำลังโหลดความคิดเห็น