xs
xsm
sm
md
lg

จาก “Silicon Valley Bank” กับทิศทาง "ดอกเบี้ย" เฟด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เผยผ่านมุมมองเกี่ยวกับกรณีของ “SVB” ว่า เมื่อคืนนี้ทางการสหรัฐฯ ประกาศยอมจำนน

1.อุ้มผู้ฝากเงินของ Silicon Valley Bank (เงินฝาก 175,4000 ล้านดอลลาร์) ทั้งที่มีการค้ำประกันจากสถาบันประกันเงินฝาก FDIC หรือไม่มีค้ำประกันหมายความว่า คนที่ฝากเกิน $250,000 จะได้เงินคืนตั้งแต่เช้าวันจันทร์เป็นต้นไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ผู้ฝากเงินทั่วสหรัฐฯ เริ่มไปถอนเงินจากแบงก์เล็กๆ ตามชุมชน และแบงก์ท้องถิ่น ต่างๆ จากความกังวลใจว่าจะไม่ได้เงินคืน ทำให้เกิดแรงกดดันต่อสภาพคล่องของแบงก์ต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้น Signature Bank ที่ New York (เงินฝาก 89,000 ล้านดอลลาร์) ถูกสั่งปิดเป็นรายที่ 2 กลายเป็นกรณีแบงก์ล้มที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ รองจาก Silicon Valley Bank ที่เป็นอันดับ 2 และ Washington Mutual ที่เป็นอันดับ 1 ที่ล้มไปช่วงวิกฤต Hamberger

2.ช่วยสภาพคล่องแบงก์ที่เหลือ โดยเฟดประกาศ Bank Term Funding Program ขนาด 25,000 ล้านดอลลาร์ ให้ธนาคารสามารถเอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ ตราสาร Mortgage backed securities มาแลกเป็นสภาพคล่องได้ที่ราคาหน้าพันธบัตร

ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องจบลงแบบ Silicon Valley Bank ที่ต้องขายออกไปแลกสภาพคล่องที่ราคาขาดทุนทั้งหมด คงเพราะเห็นแล้วว่าปล่อยไปคงล้มอีกหลายธนาคารและอาจจะลุกลามไปมากกว่านี้ ยอมทำผิดตำราที่ตนเองชอบสอนคนอื่นไว้ ให้ลงโทษผู้ฝากเงินด้วยเวลาแบงก์ล้ม

รอบนี้ตัดสินใจ “อุ้มผู้ฝากทุกคนให้ถอนได้เต็มจำนวนตั้งแต่วันจันทร์” เพื่อให้ผู้ฝากเงินสหรัฐฯ หยุดไปถอนเงินเพราะ “ทางการจะเข้ามาช่วยแล้ว”

โดยสหรัฐฯ บอกว่าถ้ายอมปล่อยให้สถานการณ์หมุนไปต่อสุดท้ายอาจจะลุกลามไปกว่านี้ แล้วมาลุ้นต่อกันว่าเรื่องแบงก์ล้มจะจบไหม เรื่องดอกเบี้ยเฟดจะเดินอย่างไรต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น