xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด กพช.ทิ้งทวนเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มอีก 3,668 MW

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ด กพช.เปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก RE รูปแบบ FiT เพิ่มอีก 3,668.5 เมกะวัตต์ ลดรับซื้อไฟฟ้า สปป.ลาว 700 เมกะวัตต์ และเห็นชอบลงนาม PPA โครงการน้ำงึม 3 และเซกอง 4 เอ 4 บี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้ (8 มี.ค.) เห็นชอบแผนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) เพิ่มเติมจาก แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดิมกำหนดไว้ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 เป็น 12,700 เมกะวัตต์ เป็นการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ในขณะนี้พบว่า ต้นทุน RE ถูกลงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นการลดปัญหาค่าความพร้อมจ่าย (AP) ที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามกำลังสำรองไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาด ให้ไทยพร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามแผนงาน โดยปริมาณที่รับซื้อเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ) พลังงานลม และขยะอุตสาหกรรม รวมไปถึงการลดแผนการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวตามแผนงานเดิมที่มีข้อตกลงกันไว้จะรับซื้อ 15,000 เมกะวัตต์ ลดไปราว 700 เมกะวัตต์ เนื่องจากในปี 2571 ยังไม่มีโครงการใดสามารถที่จะเข้าระบบได้ตามเป้าหมาย


นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าว บอร์ด กพช.มอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับซื้อไฟฟ้า RE อีก 3,668.5 เมกะวัตต์ ในราคาเดียวกันและหลักการเดียวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่เปิดรับซื้อแล้ว 5,203 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ซึ่งมีผู้สนใจเสนอจำหน่ายสูงกว่า 3 เท่าตัว

โดยปริมาณที่รับซื้อเพิ่ม ประกอบไปด้วย พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มอีก 2,632 เมกะวัตต์ จากเดิมรับซื้อ 2,368 เมกะวัตต์ พลังงานลม เพิ่มอีก 1,000 เมกะวัตต์ จากขณะนี้เปิดรับซื้อ 1,500 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ รับซื้อ 6.5 เมกะวัตต์ จากที่มีการเปิดรับซื้อรอบปัจจุบัน 335 เมกะวัตต์ แต่ไม่มีรายใดผ่านคุณสมบัติการพิจารณา และเปิดรับซื้อในส่วนของขยะอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 30 เกมะวัตต์ (เน้นกระจายพื้นที่และเทคโนโลยีซ้ำซ้อนขึ้น) จากที่เปิดรับซื้อแล้ว 100 เมกะวัตต์ ในขณะที่แผนงานรับซื้อในปี 2573 ยังคงเดิมที่ซื้อรวม 200 เมกะวัตต์

ขณะเดียวกัน บอร์ด กพช.ยังเห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก สปป.ลาว 2 โครงการ สัญญา 27 ปี ได้แก่ โครงการน้ำงึม 3 เสนอขาย 468 เมกะวัตต์ เข้าระบบเดือน ม.ค. 2569 กลุ่มผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล (อีแกตไอ), เจริญเซกองและ รัฐวิสาหกิจ สปป.ลาว และลงนามกับโครงการ เซกอง 4 เอ 4 บี เสนอขาย 347 เมกะวัตต์ ขายเข้าระบบเดือน ม.ค. 76 กลุ่มผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ราชกรุ๊ป, กลุ่มบี.กริม และกลุ่มลาวเวิลด์ เอนเนอร์ยี

ส่วนโครงสร้างค่าไฟปี 64-68 ทาง กพช.เห็นชอบตามที่ กกพ.เสนอ หลักการ คือ โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานอยู่ในอัตราเดิม แยกขายส่ง ขายปลีก และไม่กระทบประชาชน ชะลอการจำแนกไฟฟ้าสาธารณะออกจากโครงสร้างไฟฟ้าฐาน แต่ให้แยกมิเตอร์ชัดเจน ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาด 5 แอมแปร์ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก็จะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงสร้างการเงินของ 3 การไฟฟ้า
กำลังโหลดความคิดเห็น