xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อไทยชูเศรษฐกิจโตอย่างมีคุณภาพ หวั่นค่าแรงถูกของแพงฉีกประเทศเป็น 2 ฝั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"กิตติรัตน์" ย้ำเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจไทยต้องโต เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชน เน้นเติบโตทั้งการบริโภคและการผลิต หวั่นค่าแรงถูกของแพงทำคนไทยรวยกระจุกจนกระจาย และภาคการผลิตต้องมีกาารเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เพิ่มพื้นที่ แต่ต้องเพิ่มคุณภาพการผลิตควบคู่กัน

กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวภายในงานสัมมนา The next thailand’s future จุดเปลี่ยประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จัดโดย Ibusiness รวมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่า พรรคเพื่อไทยมองนโยบายหาเสียงในปัจจุบันคือมาตรการ แต่สำหรับเราแล้วนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเป็นเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมากกว่า ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมไปสู่ประชาชน โดยถ้าการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นเราจะเห็นความแตกต่างทางรายได้มากขึ้น

"การเติบโตเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพเป็นเรื่องยาก ปัญหาด้านราคาสินค้าจะต้องควบคุมให้ได้ ไม่ใช่ขึ้นหรือลงแบบคาดเดาไม่ได้ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจไม่โตจะเห็นรวยกระจุกจนกระจายแบบนี้ไม่ได้ ถ้าสังเกตให้ดีที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องการเติบโตของจีดีพีมาตลอดจากนโยบายคู่ขนาน คือ จากเดิมที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากการส่งออก และการท่องเที่ยว แต่เราพยายามผลักดันให้เกิดกำลังซื้อภายในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าเราผลักดันให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อให้ผลผลิต"

นอกจากนี้ นโยบายของเรายังมีการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเรามีการลดภาษีนิติบุคคลจากเดิมเหลือเพียงร้อยละ 20 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ขณะที่เสถียรภาพในการเติบโตเราไม่เคยเน้นการกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้งบประมาณขาดดุลทำให้งบประมาณขาดดุลมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่คุณทักษิณ เป็นรัฐบาล

"ในปัญหาทางฝั่งอุปสงค์แต่เราจะต้องแก้ทั้งฝั่งอุปทานพร้อมกันไปด้วย ซึ่งถ้าไม่แก้เราจะไม่มีการผลิตและสินค้าคุณภาพเพื่อการจำหน่าย ที่ผ่านมามันหายไป รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วย ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ แต่เราต้องมีประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่และจำนวนแรงงานที่เท่าเดิม ซึ่งจะทำให้รายได้สูงขึ้นที่มาจากทั้ง 2 ฝั่ง คือ อุปสงค์ และอุปทาน โดยเศรษฐกิจเหมือนวงดนตรี เครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การบรรเลงเกิดเป็นเพลงขี้นมา ถ้าไม่หาทางขึ้นค่าแรงค่าตอบแทนให้คนนั้นจะแย่ เพราะค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้ว ค่าแรงไม่พอใช้เศรษฐกิจไทยไม่มีวันเติบโต เราจะฉีกประเทศเป็น 2 ซีกปัญหาความแตกต่างจะเกิด เราต้องทำทั้ง 2 ฝั่ง และสอดประสานกันกับภาคเอกชน และภาษีที่เก็บได้ต้องไม่ได้มาจากอัตราภาษี แต่ต้องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น"


กำลังโหลดความคิดเห็น