xs
xsm
sm
md
lg

ประธานสมาคมแบงก์เปิด 3 ยุทธศาสตร์ รับมือจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมระดมตัวแทนภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) กล่าวในงานสัมมนา THE THAILAND 'S FUTURE จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จัดโดย i business ร่วมกับธนาคารกรุงไทยว่า ในปีนี้จะเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ และปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดย 3 แกนหลักที่จะขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงคือ

1.การเข้าสู่สังคมโลว์คาร์บอน ซึ่งนำมาซึ่งการลงทุนและการปรับตัวในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำ และผู้ประกอบการรายเล็กจะได้รับผลกระทบมาก ซึ่งภาครัฐจะต้องหาทางเข้ามาช่วย 2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยจะทำอย่างไรที่จะนำมาใช้สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 3.การสร้างโครงสร้างพื้นทางทางดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาถึงอย่างรวดเร็ว

ด้านยุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับจุดเปลี่ยนในอนาคตนั้น นายผยง กล่าวว่า ในภาคการธนาคารนั้นจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนในด้านการค้า-การผลิตให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่วางไว้ภายในระยะ 3 ปี ได้แก่ การสร้างพื้นฐานทางการเงินให้รองรับกับการเติบโตของการค้า-การผลิต การยกระดับเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้อบริบททางการเงินใหม่ รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป และการสร้างความยั่งยืน ซึ่งในมิติของภาคการเงินการธนาคารนั้นจะเน้นจัดสรรบริการทางการเงินให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนภูมิทัศน์ทางการเงินใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเปิดให้มีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาเชื่อมโยงได้ เพื่อเข้าถึงการเงินทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิดความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) และการพัฒนาบุคลากร โดยเพิ่มทักษะและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ-มูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น

สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ เท่าที่ดูนโยบายของพรรคการเมืองที่ออกมานั้น เท่าที่เห็นมีความครอบคลุมอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เศรษฐกิจ พลังงาน การศึกษา สุขภาพ ภาคการเกษตร-บริการ เอสเอ็มอี คุณภาพชีวิต การแก้หนี้ครัวเรือน ไปจนถึงการปรับโครงสร้างภาษี

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากให้ปรับสมดุลระหว่าง long term กับ short term เพื่อให้เศรษฐกิจต่อยอดได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสูง หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อน เน้นการต่อยอด การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างที่เอื้อต่อการเติบโตของประเทศในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น