xs
xsm
sm
md
lg

โพลหอการค้าไทยชี้คนไม่เลือกพรรคที่ไม่มีนโยบายต้านคอร์รัปชัน ใครซื้อเสียงก็ไม่เลือก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ม.หอการค้าไทยเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายพรรคการเมืองและนักการเมืองในการเลือกตั้งปี 66 คนส่วนใหญ่มองว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนน ถ้าไม่มี ไม่เลือก ส่วนนักการเมือง ถ้าซื้อเสียง ก็ไม่เลือก

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทย ในการเลือกตั้งปี 2566 ว่า ประชาชนร้อยละ 67 มองว่านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะต้องการให้พรรคการเมืองมีความชัดเจนในการกำหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีความโปร่งใสและสุจริตในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือ การศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

“ประชาชนอยากให้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายหลัก และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยพรรคการเมืองใดไม่มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนส่วนใหญ่จะตัดสินใจไม่เลือกพรรคการเมืองนั้น และหากนักการเมืองใช้เงินซื้อเสียง ประชาชนก็จะไม่เลือกนักการเมืองคนนั้นด้วย เพราะถือว่าเป็นการทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่เริ่มต้น และทำผิดกฎหมาย”

สำหรับสิ่งที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการแก้ไขอันดับหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือ การดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเข้าถึงแหล่งทุน การดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสม การดูแลราคาพลังงาน ปัญหาหนี้ครัวเรือน การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากให้มีการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน อยากได้นักการเมืองซื่อสัตย์ ถ้าไม่มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะไม่เลือก เพราะมองว่านักการเมืองเป็นกลุ่มคนที่ทุจริตมากที่สุด เพราะอยู่ในฝ่ายบริหาร เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ แต่งตั้งโยกย้าย รับสินบน เอื้อประโยชน์พวกพ้อง โครงการใหญ่ๆ ยาเสพติด ความเหลื่อมล้ำ ทั้งหมดอยู่ภายใต้นักการเมือง ที่เป็นฝ่ายบริหาร การทุจริตของไทยไม่ได้อยู่เฉพาะในระบบราชการเท่านั้น

นายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า คนไทยต้องการแนวทางแก้ปัญหาทุจริตที่จับต้องได้ การเลือกตั้งปี 2562 พรรคการเมือง 3 พรรคนำเสนอนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกนั้นไม่นำเสนอ แต่เป็นการนำเสนอที่พูดลอยๆ เช่น ยึดมั่นในอุดมการณ์ ทำอย่างโปร่งใส บริหารประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็เห็นมีแค่ 3 พรรคการเมือง ที่เสนอนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
กำลังโหลดความคิดเห็น