xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยรับสมัครพนักงานให้บริการผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิ แบบสัญญาจ้าง 3 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การบินไทย ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เปิดรับสมัครพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ สัญญาจ้าง 3 ปี ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 17,000 บาท/เดือน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า การบินไทย ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานกับการบินไทยในตำแหน่ง Ground Attendant หลายตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-10 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

โดยผู้สมัครจะได้รับทราบผลในวันที่สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ทันที


สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ มีสัญชาติไทย จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา, มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 45 คะแนนขึ้นไป, Test of English for International Communication (TOEIC) 450 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่สมัครโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 8 วัน

พนักงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนในช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทน + ค่าเดินทางรวม 17,000 บาทต่อเดือน กรณีมีประสบการณ์ด้านการให้บริการผู้โดยสารและมีหนังสือรับรองการทำงานจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มปีละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีค่าภาษาต่างประเทศ 2,500 บาทต่อเดือน และค่าลงเวลาจ่ายตามจริง หรือ OT และหากมีผลการปฏิบัติงานดีโดยมีสัญญาจ้างงาน 3 ปี อาจจะได้รับการต่อสัญญาจ้าง 3 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น