xs
xsm
sm
md
lg

ป้องกันน้ำกัดเซาะ! ทช.สร้างกำแพงคอนกรีต แนวถนนสาย อบ.3021 บ้านนาเจริญ จ.อุบลฯ เสร็จแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทสร้างกำแพงคอนกรีตถนนสาย อบ.3021 จ.อุบลราชธานี เสร็จแล้ว งบ 3 ล้านบาท ป้องกันน้ำกัดเซาะ และช่วยชะลอกระแสน้ำ พร้อมรับมือหน้าฝนและอุทกภัยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แจ้งความก้าวหน้า โครงการดำเนินการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (Slope Protection) บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3021 แยก ทล.202 บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท ว่า ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ประชาชนสามารถสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะและช่วยชะลอกระแสน้ำ เป็นการป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างทางกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามมาตรการในการป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น