xs
xsm
sm
md
lg

“เชฟรอน” ลั่นพร้อมเป็นผู้ดำเนินงานแหล่ง G2/65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

นายรณรงค์ ชาญเลขา กรรมการ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเดินหน้าภารกิจส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้นอย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป ดังที่ได้ดำเนินงานมากว่า 6 ทศวรรษ


“ด้วยการผสานความรู้ความเชี่ยวชาญในธรณีวิทยาของอ่าวไทย เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เชฟรอนเชื่อมั่นว่าเราสามารถพัฒนาปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)” นายรณรงค์กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขอเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย (ครั้งที่ 24) โดย เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นขอเสนอสำหรับแปลง G2/65 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตระหว่างกระทรวงพลังงานกับผู้ได้รับคัดเลือกต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น