xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.ร่วมยกระดับ "อาชีวศึกษา" ป้อนปิโตรเคมี-พลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กลุ่ม ปตท.ผนึกกำลังร่วมยกระดับนักเรียนอาชีวศึกษาป้อนกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน
 
นางปริญดา มาอิ่มใจ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี เทคนิคพลังงาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (iPEC) ระยะที่ 3 ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา

ที่ผ่านมา GPSC ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 45 ทุน เป็นวงเงินกว่า 18 ล้านบาท ปัจจุบันนักศึกษาจบจากโครงการดังกล่าวสามารถเข้าปฏิบัติงานในบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และ GPSC
กำลังโหลดความคิดเห็น