xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ขึ้นทะเบียน GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"พาณิชย์" ประกาศขึ้นทะเบียน GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มมะม่วงไทยสู่สากล พร้อมเดินหน้าจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ส่งเสริมช่องทางการตลาด ตั้งเป้าส่งออกเป็นซอฟต์เพาเวอร์สำคัญถ่ายทอดคุณภาพและลักษณะเด่นของผลไม้ไทยสู่สายตาชาวโลก เผยสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 11 ล้านบาทต่อปี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น มีลักษณะทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยน เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีตลาดส่งออกสำคัญ เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น

“การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมฯ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งใช้เป็นซอฟต์เพาเวอร์ช่วยขับเคลื่อนมะม่วงไทยในสายตาชาวโลก และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป”

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นยกระดับเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนผ่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
กำลังโหลดความคิดเห็น