xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟหนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลรับเทรนด์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สานต่อความมุ่งมั่นเดินหน้าผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ส่งเสริมวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ ชูบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดในกลุ่ม CP ใช้วัสดุรีไซเคิล ใช้กระดาษรีไซเคิล 100% และกล่องพลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 80%


นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้านำความรู้ทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หรือทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ลดการใช้พลาสติกหรือกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ตื่นตัวเรื่องการบริโภคที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกแบบและร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ใช้วัสดุรีไซเคิลทดแทนการใช้พลาสติกใหม่เป็นสัดส่วนถึง 80% ของบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นพลาสติก Post-Consumer Recycled Plastics (PCR) หรือพลาสติกที่มาจากการใช้งานของผู้บริโภค และ Post-Industrial Recycled Plastics (PIR) เป็นวัสดุที่เป็นเศษจากกระบวนการผลิต


ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกไข่ไก่ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองภายนอก (Third Party) เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัย ไม่กระทบต่อคุณภาพของอาหาร นอกจากนี้ จากการประเมินขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2564 พบว่าบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกใหม่ทั้งหมด 35%


“การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลัก BCG โมเดลแล้ว ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการจัดการ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาขยะทะเลอีกด้วย” นายกิตติกล่าว

นอกจากการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลแล้ว ซีพีเอฟยังได้พัฒนาวัสดุทางเลือกอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 100% กับถาดไข่ไก่สด 30 ฟอง และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดพรีเมียม เช่น ไข่ไก่สด Cage Free ไข่ไก่สดเสริมโอเมกา ขนาด 4 และ 10 ฟอง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่รักษ์โลกของซีพีเอฟ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด 25 รายการ ได้รับรองฉลากลดโลกร้อน ได้แก่ ไข่ไก่เคจฟรี และไข่ไก่สดปลอดสารขนาดบรรจุต่างๆ จาก อบก. ซึ่งประมาณการผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดซีพีเอฟ ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ จนถึงบรรจุและขนส่งไข่ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นกว่า 532,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยหลักการ BCG โมเดล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ประกอบไปด้วย Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบของธุรกิจอาหารต่อสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น