xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.ผนึกจีนดัน "AOTTO" เซ็นเอ็มโอยู C.C.I.C และ CPAW ยกระดับมาตรฐานตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:AOTTO ร่วมกับ C.C.I.C และ CPAW ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ดันไทยฮับส่งออกในอาเซียน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ (MOU) ด้านการตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) บริษัทซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด (C.C.I.C) และ บริษัท ซีพี แอสเซท ไวส์ โฮลดิ้ง จำกัด (CPAW) โดยมี นายคทา วีณิน กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ AOTTO คุณหลิว หัวลี่ กรรมการผู้จัดการ C.C.I.C และมาดามโป หง กรรมการ CPAW เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ อาคารคลังสินค้า 4 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

นายนิตินัยกล่าวว่า บริษัท AOTTO เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง AOT กับ บริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนผู้ส่งออกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายทางอากาศยานให้กับผู้ส่งออก การลงนามฯ ครั้งนี้นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของโครงการนำร่องในการเตรียมสถานที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย Perishable Premium Lane (PPL) ของบริษัท AOTTO ก่อนพัฒนาไปเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง ตามแผนระยะยาวของ AOT ที่มีแผนดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพที่เหมาะสมเพื่อรองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก และผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก หรือ Preshipment Inspection Center (PSI) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย

นายนิตินัยกล่าวว่า ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับสินค้าเกษตรภายในภูมิภาคการสร้างมาตรฐานในระดับที่ประเทศปลายทางยอมรับจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าสินค้าจะไม่ถูกตีกลับ และถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าเกษตรส่งออกจากไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานอันจะช่วยผลักดันให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งบริษัท C.C.I.C เป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทย-จีน

โดยผู้ร่วมลงทุนฝั่งจีน คือองค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีนที่ดำเนินการตรวจสอบ ประเมิน รับรอง และทดสอบสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และสำหรับบริษัท CPAW เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์หนึ่งในบริษัทในเครือซีพี ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีพันธมิตรในทางธุรกิจ การค้า การลงทุนกับประเทศจีน จึงมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ได้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยส่งเสริม ผลักดันคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น