xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สบพ.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน (Basic Aircraft Mechanic Course : BAMC)”

วันที่ 23 ม.ค. 2566 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน (Basic Aircraft Mechanic Course : BAMC)” โดยมี นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหารจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คณาจารย์กองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน-23 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 15 คน เป็นบุคลากรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ในด้านการตรวจสอบและการตรวจซ่อม ไปจนถึงการดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น