xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการบอร์ด ตั้งแต่ 20 ม.ค. 2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:มติผู้ถือหุ้น ทอท.ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” เป็นกรรมการบอร์ด ทอท. แทน "พัดชา พงศ์กีรติยุต" ที่ลาออก และตั้ง “สราวุธ ทรงศิวิไล” นั่งประธานบอร์ดอีกวาระ มีผลตั้งแต่ 20 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.อีกวาระหนึ่ง

พร้อมทั้งเลือกตั้ง พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน

ทั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาต่อไป และแต่งตั้ง พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา แทน นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น