xs
xsm
sm
md
lg

ทล.จัด Market Sounding 6 ก.พ.นี้ เตรียมเปิดประมูลที่พักริมทาง "ศรีราชา, บางละมุง" พ.ค. 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา
กรมทางหลวงเปิดฟังความเห็นเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารที่พักริมทาง "ศรีราชาและบางละมุง" 6 ก.พ.นี้ สัญญา 32 ปี คาดเปิดประมูล พ.ค. 66 เซ็นสัญญาปี 67 เปิดบริการปี 69

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมทางหลวงจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีแผนงานที่สำคัญคือการพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง เพื่อเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้ใช้เส้นทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน สถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

โดยจะเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการฯ เพื่อพัฒนาและการดูแลบริหารจัดการที่พักริมทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา
นายสราวุธกล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP) สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บริเวณ กม.93+750 และโครงการสถานที่บริการทางหลวง บางละมุง บริเวณ กม.137+800 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
โดยกรมทางหลวงเตรียมจัดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา
ซึ่งจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com ระหว่างวันที่ 20 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Website ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2. ผ่านการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP) ในกระบวนการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจรับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com

สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
สำหรับโครงการบริหารที่พักริมทาง บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา (Sriracha Service Center) พื้นที่ ต.บางพระ และ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ฝั่งขาออกมุ่งหน้าพัทยา มีขนาดพื้นที่ประมาณ 60.1 ไร่/ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 56.8 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการ แบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 784.23 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง วงเงิน 831.34 ล้านบาท โดยภายในศูนย์บริการจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมันหน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ เป็นต้น

สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง (Bang Lamung Service Area) พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของสายทางหลัก โดยพื้นที่โครงการฝั่งขาออกทิศทางมุ่งหน้าไปมาบตาพุดมีขนาดพื้นที่ 38.5 ไร่ และพื้นที่โครงการฝั่งขาเข้าทิศทางมุ่งหน้าไปพัทยามีขนาดพื้นที่ 38.5 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการ แบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 132.29 ล้านบาท ค่าก่อสร้างวงเงิน 634.16 ล้านบาท

สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
กำหนดเวลาโครงการรวม 32 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเริ่มต้นงาน 2. ระยะเวลาการดำเนินงานและบำรุงรักษา 30 ปี

คาดว่าจะประกาศเชิญชวน และขายเอกสาร RFP ได้ในเดือน พ.ค. 2566, ให้เอกชนยื่นข้อเสนอเดือน ก.ย. 2566, คณะกรรมการคัดเลือกประเมินข้อเสนอ เจรจาร่างสัญญา และสรุปผลการคัดเลือกในเดือน ธ.ค. 2566 คาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมลงทุนในเดือน พ.ค. 2567 คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2569
กำลังโหลดความคิดเห็น