xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานปรับขึ้น 1.75 บาท/กก. มีผลวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:โรงงาน ชาวไร่ รัฐ ได้ข้อสรุปปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 1.75 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาเป็น 19 บาทต่อ กก. และทรายขาวบริสุทธิ์เป็น 20 บาทต่อ กก. เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี 2565/66 โดยมีผลวันนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า วานนี้ (19 ม.ค.) โรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย และฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 1.75 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงานจากเดิมอยู่ที่ 17.25 บาทต่อ กก. เป็น 19 บาทต่อ กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก 18.25 บาทต่อ กก.เป็น 20 บาทต่อ กก. เพื่อใช้กำหนดเป็นราคาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/66 โดยมีผลในวันนี้ (20 ม.ค.)

ทั้งนี้ การปรับราคาหน้าโรงงานดังกล่าวภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2565 ที่เป็นฉบับใหม่ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอย่างชัดเจน เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะขัดกับกฎกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้ ประกอบกับไทยได้กำหนดราคาน้ำตาลเป็นแบบลอยตัวแล้ว

“การขึ้นราคาหน้าโรงงานครั้งนี้ฝ่ายโรงงานจะประกาศโดยแจ้งต่อผู้ซื้อ ส่วนราคาขายปลีกก็จะปรับเปลี่ยนตามไป แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ว่าโรงงานแต่ละแห่งจะมีการตัดราคาหรือดัมป์ราคาขายกันหรือไม่ด้วย เพราะหากดูราคาขายปลีกปัจจุบันอยู่ที่ 24-25 บาทต่อ กก.ถือว่าค่อนข้างสูงท่ามกลางแรงซื้อที่ไม่ได้เติบโตมากนัก” แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องของฝ่ายชาวไร่อ้อยที่เห็นว่าต้นทุนการเพาะปลูก และผลิตได้สูงขึ้นมากจากทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง น้ำมัน ฯลฯ ท่ามกลางราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่จะนำมาคำนวณยังทรงตัวในระดับเดิมเฉลี่ย 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่สูงมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาราคาขายปลีกที่แท้จริงได้ปรับตัวสูงไปมากแล้วทำให้ชาวไร่เสียเปรียบในจุดนี้ จึงได้นำราคาจริงมาเฉลี่ยเพื่อปรับราคาหน้าโรงงานให้สะท้อนข้อเท็จจริงตามระบบ Cost Plus

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 นั้นทาง กอน.จะต้องหารือว่าจะนำผลของราคาหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นมาคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นหรือจะเป็นขั้นสุดท้ายปี 2565/66 อีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้โรงงาน 57 แห่งที่อยู่ระหว่างการเปิดหีบได้มีการทดลองจ่ายค่าอ้อยบางส่วนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาหน้าโรงงานน้ำตาลที่ปรับขึ้นจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นให้เพิ่มขึ้น แต่ยังต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย

“ชาวไร่อ้อยเองคาดหวังว่าราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูผลิตปี 65/66 อยากเห็นเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,100 บาทต่อตันที่ความหวาน 10 ซีซีเอส เพราะนั่นจะเป็นราคาที่พอจะคุ้มทุนอยู่บ้างหลังจากที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงหมด” แหล่งข่าวกล่าว

ปัจจุบันการเปิดหีบอ้อย 57 โรงงานที่ทยอยตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ล่าสุดปริมาณอ้อยรวมเข้าหีบต่อวันเฉลี่ย 1.17 ล้านตัน ความหวานเฉลี่ย 12.59 ซีซีเอส ส่งผลให้อ้อยเข้าหีบรวมล่าสุดอยู่ประมาณ 35 ล้านตัน คิดเป็น 34% ของอ้อยเข้าหีบปี 65/66 โดยพบว่าผลผลิตตันต่อไร่มีความสมบูรณ์มากกว่าปี 64/65 คาดการณ์ปริมาณอ้อยรวมปี 65/66 ปิดหีบอ้อยที่ 100-105 ล้านตันโดยคาดว่าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่จะปิดหีบช่วง 20-31 มีนาคม 2566 และอาจมีโรงงานน้ำตาล 5-10 แห่งปิดก่อนสงกรานต์
กำลังโหลดความคิดเห็น