xs
xsm
sm
md
lg

ฉลุยตามโผ! บอร์ด ทอท.เห็นชอบ "กีรติ กิจมานะวัฒน์" นั่งเอ็มดีคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ด ทอท.เห็นชอบ "กีรติ กิจมานะวัฒน์" นั่งเก้าอี้เอ็มดีคนใหม่หลังได้คะแนนสูงสุด คาดเจรจาผลตอบแทนจบใน ก.พ.นี้ เสนอคลังเห็นชอบ และลงนามสัญญาจ้างต่อไป

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. วันที่ 18 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรุปและเสนอผู้ได้รับคะแนนสูงสุดขออนุมัติตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ทอท.แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ที่มี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธานกรรมการฯได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ 2. นางฉฎาณิศา ชำนาญเวศ 3. นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และ 4. นายวิทยา พันธุ์มงคล

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ผู้สมัครได้เข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนา ทอท. โดย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ที่ 95 คะแนน และได้มีการนำเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เห็นชอบผลการสรรหาแล้ว
หลังจากนี้จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ร่างสัญญาจ้าง และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเสนอผลการเจรจา พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อกระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว จะเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง และเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

คาดว่าจะเริ่มสัญญาในเดือนเมษายน 2566 หลังจาก นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนปัจจุบัน ครบวาระการจ้าง

สำหรับนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ของ ทอท. และมีประวัติการทำงานระดับผู้บริหาร ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

ในด้านประวัติการศึกษา นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว และจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว
กำลังโหลดความคิดเห็น