xs
xsm
sm
md
lg

“กรมราง” ถกญี่ปุ่น แนะแนวธุรกิจเพิ่มปริมาณขนส่งทางรถไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)
กรมรางประชุมร่วม JR Freight ญี่ปุ่น ศึกษาธุรกิจการเดินรถและการซ่อมบำรุง แนะแนวทางชิฟต์โหมดขนส่งทางถนนสู่รางเพิ่มขึ้น และเตรียมเพิ่มการฝึกอบรมการขับรถไฟรองรับอนาคต

เมื่อวานนี้ (16 ม.ค. 66) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมหารือกับ Japan Freight Railway Company หรือ JR Freight และบริษัท Nippon Koei เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมของธุรกิจการเดินรถและการซ่อมบำรุง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบรางในประเทศไทย


โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการ โดยนำเสนอข้อมูลแนวโน้มการขนส่งสินค้า เช่น เส้นทางลาดกระบัง-แหลมฉบัง ที่มีสัดส่วนการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 403 TEU หรือร้อยละ 31 เมื่อเทียบการขนส่งทางถนน ซึ่งผลการศึกษานี้จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model Shift) จากถนนไปสู่ระบบรางให้มากขึ้น

ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ Eco-Rail Mark ในประเทศญี่ปุ่น โดยการใช้ตราสัญลักษณ์ "Eco Rail Mark" ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2548 โดยจะติดอยู่บนสินค้าที่ขนส่งผ่านระบบขนส่งทางราง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้ใช้การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มมากขึ้น

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้มีเพิ่มการฝึกอบรมการขับรถไฟให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ขร. และ JR Freight จะร่วมมือกันศึกษาความเหมาะสมของธุรกิจการเดินรถและการซ่อมบำรุง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบรางในประเทศไทยต่อไป เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทยให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น