xs
xsm
sm
md
lg

"สุวรรณภูมิ" คาดตรุษจีน 13 วันผู้โดยสารพุ่ง 1.8 ล้านคน เกาหลี จีน ขอเพิ่มไฟลต์มากสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"สุวรรณภูมิ" คาดตรุษจีน 13 วันผู้โดยสารกว่า 1.8 ล้านคน เฉลี่ย 1.4 แสนคน/วัน เผยเกาหลี จีน ขอเพิ่มเที่ยวบินมากสุด ระดมเพิ่มเจ้าหน้าที่เช็กอิน ตม. ลำเลียงสัมภาระ แนะเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะ 19.00-21.00 น. ไฟลต์หนาแน่น

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16-28 มกราคม 2566 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินในช่วงดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,819,198 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 139,938 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 1,364,202 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 454,996 คน


สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 10,965 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 843 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 7,635 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 3,330 เที่ยวบิน

โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 86 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 84 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า-ออก) คือสายการบินทีเวย์ จำนวน 26 เที่ยวบิน สายการบินเจจูแอร์ จำนวน 24 เที่ยวบิน และ สายการบินเซี่ยเหมิน แอร์ไลน์ จำนวน 10 เที่ยวบิน


เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ.ได้ร่วมบูรณาการกับส่วนงานต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในด้านต่างๆ อาทิ จัดสรรเคาน์เตอร์เช็กอินเพิ่มเมื่อได้รับการร้องขอจากสายการบิน เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ลดความคับคั่งของผู้โดยสารขาออกที่มาก่อนเวลาปกติ 3 ชั่วโมง (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 16 สายการบิน) เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ทสภ.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารดำเนินการขนถ่ายสัมภาระให้ตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการให้บริการภาคพื้นให้เพียงพอ


นายกิตติพงศ์กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนคาดว่าจะมีผู้โดยสารชาวจีนเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอ รวมถึงประสานผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร จัดทำข้อความภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวจีนในการใช้บริการ รวมถึงจัดทำวิดีทัศน์แนะนำการบริการขนส่งสาธารณะในรูปแบบภาษาจีน เผยแพร่ผ่านทางจอ LED ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนในการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ ณ ทสภ. ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินได้หลายรูปแบบ เช่น รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถโดยสารสาธารณะต่างๆ และรถลิมูซีนของสนามบิน ฯลฯ

และเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแรกแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ทสภ.ได้จัดทำวิดีทัศน์ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย จำนวน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย เยอรมัน และอินเดีย เผยแพร่ทางจอ LED บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอีกด้วย


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 19.00-21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น ซึ่ง ทสภ.ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานในการให้คำแนะนำและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น