xs
xsm
sm
md
lg

UTA สำรวจรังวัด"สนามบินอู่ตะเภา"พร้อมรับมอบพื้นที่- กองทัพเรือจ่อประมูลสร้างรันเวย์ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:UTA หารือกองทัพเรือ เร่งแผนพัฒนา"อู่ตะเภาและเมืองการบิน" ลงสำรวจรังวัด เตรียมพร้อมก่อนรับมอบพื้นที่ และได้มอบเงินสนับสนุน20 ล้านบาทให้กองทัพเรือนำไปพัฒนาสวัสดิการบุคลากร 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะรับมอบเงินร่วมสนับสนุนสวัสดิการภายใน กองทัพเรือ จากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ซึ่งนำโดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท  ซึ่งทางกองทัพเรือจะนำเงินสนับสนุนดังกล่าว ไปส่งเสริมและช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากรของกองทัพเรือ และครอบครัว รวมถึงนำไปซ่อมบำรุง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ

         
ทั้งนี้   UTA ยังได้ร่วมหารือกับกองทัพเรือในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบิน
ภาคตะวันออก เพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดทำแบบทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สำหรับโครงการฯ แล้วเสร็จ และเตรียมพร้อมจะทำการออกประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับเหมาดำเนินโครงการต่อไป

นอกจากนี้ทางกองทัพเรือยังให้การสนับสนุนพื้นที่เพื่อรองรับการขนถ่ายดิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เพื่อให้การเตรียมพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบสนามบิน และขณะนี้ทาง UTA ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ภายในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับมอบพื้นที่โครงการฯ

ส่วนการพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ( เทอร์มินัล 3 ) ทั้ง 2 หน่วยงาน มีความเห็นที่ตรงกัน ว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ และการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง อาทิ คลังสินค้า โรงเก็บ และโรงซ่อมเครื่องบิน รวมถึงรันเวย์ที่มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบิน จะมีการหารือร่วมกันในการจัดทำแผนเพื่อสร้างรายได้ และสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการ เทอร์มินัล 3 เพื่อให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานครที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น