xs
xsm
sm
md
lg

“ดิษทัต ปันยารชุน” นั่งซีอีโอ OR มีผล 1 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:OR ดำเนินการลงนามสัญญาจ้าง “ดิษทัต ปันยานชุน” ดำรงตำแหน่งซีอีโอเป็นที่เรียบร้อย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และมีคำสั่งแต่งตั้งนายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลในวันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าที่บริหาร คือวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น