xs
xsm
sm
md
lg

คืบหน้า 90% แล้ว! ทางลัดไปศูนย์ราชการ จ.นครปฐม 3 กม.เสร็จเปิดใช้ต้นปี 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การทางหลวงชนบทตัดถนนใหม่ ทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม "ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375)-ศูนย์ราชการ" ระยะทาง 3.217 กม. คืบหน้า 90% คาดเสร็จต้นปี 66 ลดแออัดถนนเดิมรองรับเมืองขยายตัวในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375)-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 440 ล้านบาท ว่า ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคมนาคม แบ่งเบาการจราจร รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมเกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375)-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375)-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6-8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น