xs
xsm
sm
md
lg

สนข.เปิดแผนพัฒนาระบบเชื่อมต่อรถไฟฟ้า-สนามบิน ผุด 8 สถานีต้นแบบเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
สนข.เปิดแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและฟีดเดอร์เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า 14 สาย 212 สถานี งบกว่า 4,373 ล้านบาท แบ่ง 4 ระยะ (ปี 66-80) ผุดนำร่องเร่งด่วน 8 สถานี ชูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 3 สาย “สีม่วง ชมพู น้ำตาล” ฮับต้นแบบ เชื่อมต่อเดินทางรถไฟฟ้าและสนามบินไร้รอยต่อ

วันที่ (22 พ.ย. 65) นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ภายใต้การศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอสรุปแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น โดยมีคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

นายเริงศักดิ์ ทองสม กล่าวว่า การศึกษาพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง หรือ Feeder เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าและสนามบินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยระบบรถไฟฟ้าในกทม.และปริมณฑล จำนวน 14 สาย มี 381 สถานี เปิดให้บริการแล้วและกำลังก่อสร้าง จำนวน 212 สถานี (เปิดให้บริการแล้ว 140 สถานี กำลังก่อสร้าง 72 สถานี) นำมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์และความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง โดยพบว่ามีโครงการย่อยจำนวนถึง 20 โครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2580

แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 35 สถานี ระยะสั้น จำนวน 54 สถานี ระยะกลาง จำนวน 84 สถานี และระยะยาว จำนวน 39 สถานี คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 4,373 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแผนปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าอีกจำนวน 81 เส้นทาง โดยเป็นระบบบริการแบบประจำเส้นทาง (Fixed Route) จำนวน 36 เส้นทาง และเป็นแบบแล้วแต่เรียก หรือ On Demand จำนวน 45 เส้นทาง โดยระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้จะปรับปรุงให้เป็นระบบ EV ทั้งหมด

สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
สำหรับโครงการนำร่องที่ สนข.เสนอปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีเพื่อเป็นต้นแบบจำนวน 8 สถานี (Preliminary Design) ได้แก่ 1. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 3 สาย (สายสีม่วง สายสีชมพู และสายสีน้ำตาล) เพิ่ม Public Skywalk Bridge และเพิ่มลานกิจกรรมยกระดับ บริเวณรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีน้ำตาลสร้างหลังคาคลุม (Covered walkway) ให้ร่มเงาแก่ผู้เดินเท้า 300 เมตร หน้าอุทยานมกุฎรมยสราญ ทั้งนี้ สนข.อยู่ระหว่างหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรื่องจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเพื่อวางตำแหน่งสถานีให้สามารถเชื่อมต่อกับสถานีของรถไฟฟ้าสีชมพูได้สะดวกมากที่สุด อีกด้วย

2. สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย (สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน) ปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินบางส่วนให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร รถแท็กซี่และพื้นที่พักคอย เพิ่มร่มเงาทางเดินที่ทางลาดบริเวณทางขึ้น-ลงที่ 2 เปลี่ยนตำแหน่งทางม้าลายให้เหมาะสม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางให้ดูสะอาดและสวยงาม และปรับปรุงทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design

สถานีกลางบางซื่อ
3. สถานีบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรางที่สำคัญ (สายสีแดงเข้ม สายสีแดงอ่อน และสาย ARL รวมไปถึงรถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต) ปรับปรุงช่องทางจราจรเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสถานี เพิ่มจุดจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแท็กซี่บริเวณริมถนนฝั่งสถานีรถไฟบางซื่อ และพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งของทางม้าลาย เพื่อส่งเสริมให้คนที่มาจากสถานีรถไฟบางซื่อมาใช้ทางลอดใต้ดินที่ทางออกหมายเลข 2

4. สถานีท่าพระ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ปรับเปลี่ยนบริเวณโถงทางออกที่ 1 มาใช้เป็นจุดจอดรับ-ส่งรถโดยสารประจำทางร่วมด้วยปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนบริเวณโถงทางออกที่ 3 (ฝั่งถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.) ให้เป็นจุดจอดรับ-ส่ง และป้ายรถโดยสารประจำทาง ขยายทางเท้าถนนฝั่งถนนเพชรเกษมบริเวณก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์

สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
5. สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับศูนย์การประชุมระดับนานาชาติที่มีผู้สัญจรมากเป็นพิเศษ ปรับปรุงพื้นที่ริมถนนบริเวณทางออกที่ 2 ให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร และร่มเงาทางเดินปรับปรุงพื้นที่รถแท็กซี่บริเวณริมถนนฝั่งถนนรัชดาภิเษกขาเข้า กทม.ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าทางออกที่ 1 ให้เป็นพื้นที่พักคอยผู้โดยสารเชื่อมต่อกับป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง และเพิ่มทางเท้ามีหลังคาคลุมไปยังลิฟต์

6. สถานีบางแค ซึ่งเป็นสถานีสำคัญในย่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ที่มีความต้องการในการเดินทางสูง ปรับปรุงพื้นที่ริมถนนบริเวณทางออกที่ 2 ให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร และร่มเงาทางเดินพิจารณาย้ายป้ายรถประจำทางไปอยู่บริเวณก่อนสะพานลอย

7. สถานีศรีรัช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทาง ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design

8. สถานีตลิ่งชัน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับรถไฟทางไกลสายใต้ ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design

โดยหลังสัมมนา ที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาในการปรับปรุงการจัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) รวมทั้งรูปแบบการลงทุน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และจะได้นำไปจัดทำกรอบแบบรายละเอียด (Definitive Design) ในขั้นต่อไป และสรุปการศึกษาในเดือนก.พ.2566 เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น